Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď III
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď III
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000006
Evidenční číslo VZ
23/2023
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.07.2023 13:27:51
Lhůta pro podání nabídek
31.07.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací dle zadávací dokumentace a jejich příloh („stavba“ nebo „dílo“) na stavební akci „Silnice III/29021 Kateřinky u Liberce, opěrná zeď III“, která je rozdělena na dvě Sekce označené A: „Opěrná zeď“ a B: „Odvodnění komunikace a chodník“.
Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž provedení projekčních činností spočívajících ve vypracování projektové dokumentace (navazující na zadavatelem poskytnutou část dokumentace ke stavebnímu povolení ve formátu PDF a inženýrské činnosti) a poskytnutí souvisejících činností, včetně potřebných zaměření, získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla, zpracování dokumentace skutečného provedení díla, a dále zhotovení dokumentace díla a poskytnutí licencí. Veřejná zakázka je zadávána podle standardů FIDIC – Green book (projekt typu design & build pro stavby menšího rozsahu). Součástí plnění bude v případě potřeby rovněž zajištění změny stavby před dokončením, v souladu s relevantními právními předpisy.
Předmětem stavby Sekce A je rekonstrukce opěrné zdi situované v intravilánu statutárního města Liberec, která paží těleso komunikace III/29021. Stávající opěrná zeď je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Došlo k jejímu částečnému zborcení v délce cca 10 m na sousední pozemek p. č. 178, k. ú. Kateřinky u Liberce a zbývající část zdi, která je rovněž ve špatném technickém stavu, ohrožuje bezpečnost provozu na silnici III/29021. Stávající zeď tvoří opracované žulové kvádry, konstrukce má tvar tížné zdi, částečně je založena na skalním podloží.
Předmětem stavby Sekce B je výstavba dešťové kanalizace tak, aby dešťové vody z ulice Nad Pianovkou byly svedeny do místní vodoteče protékající v blízkosti stavby. Stavba dešťové kanalizace bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí opěrné zdi. Předmětem stavby pro Sekci B je rovněž vybudování nového chodníku v úseku silnice III/29021.
Předmětem veřejné zakázky je tak kompletní rekonstrukce a modernizace stávající opěrné zdi a související vozovky silnice III/29021, vybudování chodníku, zajištění dostatečného odvodnění silnice III/29021 a místní komunikace Nad Pianovkou včetně přilehlých ploch.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
11 492 816.70 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
46006, Liberec
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/43605/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.09.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 159.41 KB 10.07.2023 13:27:51
Příloha 3 ZD - Smluvní podmínky 9.90 MB 10.07.2023 13:27:51
Příloha 5 ZD - Požadavky na el. komunikaci Josephine 191.07 KB 10.07.2023 13:27:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 165.73 KB 05.09.2023 12:04:55


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva s dodavatelem Smlouva je uveřejněna v RS: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25637043 299.73 KB 05.09.2023 12:05:41
Součástí a přílohy smlouvy 10.15 MB 05.09.2023 12:06:14


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 185.76 KB 17.07.2023 22:51:07
Vysvětlení ZD č. 2 216.01 KB 19.07.2023 09:34:39
Vysvětlení ZD č. 3 183.88 KB 27.07.2023 11:46:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Integra stavby a.s. 25014391 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Integra stavby a.s. 25014391