VZ27/2023 - Nábytek pro Český rozhlas - Dynamický nákupní systém
ČESKÝ ROZHLAS

Informace

Název veřejné zakázky
VZ27/2023 - Nábytek pro Český rozhlas - Dynamický nákupní systém
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2023-032783
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.07.2023 09:44:17
Lhůta pro podání nabídek
30.08.2023 11:00:00
Stručný popis předmětu
Zadavatel v rámci této veřejné zakázky požaduje výrobu a dodání nábytku, který zadavatel není schopen předem taxativně definovat (atypický nebo specifický nábytek), včetně jeho montáže (sestavení), dopravy na každé místo dodání (tzn. i do jednotlivých regionů v rámci celé České republiky), poskytování záručního servisu a případně i dalších služeb spojených zejména s montáží a obměnou dílčích prvků nábytku.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 5.200.000,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě tisíc korun českých) bez DPH, přičemž předpokládaná hodnota předmětného DNS činí 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony tři sta tisíc korun českých) bez DPH. Zadavatel stanovil celkovou předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem na sčítání hodnoty s obdobným předmětem plnění v jiných veřejných zakázkách.
Druh zadávacího řízení
Zavedení DNS v užším řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99, Praha 2
Česká republika

Eva Gottová
eva.gottova@rozhlas.cz
+420 720387820
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/44182/summary
Kontaktní údaje
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99, Praha 2
Česká republika

Eva Gottová
eva.gottova@rozhlas.cz
+420 720387820
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ano
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ČESKÝ ROZHLAS
IČO
45245053
DIČ
CZ45245053
Poštovní adresa
Vinohradská 1409/12
120 00, Praha
Česká republika
Číslo účtu
1001040797/5500
ID profilu zadavatele
Z2023-028368
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45245053

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VZ27/2023 - Zadávací dokumentace 3.13 MB 25.07.2023 09:44:17
Příloha č. 4_manuál_JOSEPHINE 1.22 MB 25.07.2023 12:18:36


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data