Silnice II/268 a III/26834 Zákupy, úprava křižovatky II
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice II/268 a III/26834 Zákupy, úprava křižovatky II
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000008
Evidenční číslo VZ
28/2023
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.08.2023 15:00:43
Lhůta pro podání nabídek
16.08.2023 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
650 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/44487/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Eva Ursíny
eva.ursiny@ksslk.cz
+420 484809113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.08.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a zadávací dokumentace 372.00 KB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 1 - Specifikace akce 1.42 MB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 2 - Závazný návrh Smlouvy o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 82.92 KB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 3 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace 36.53 KB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 4 – Podrobný rozpis ceny 12.62 KB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 5 – Seznam poddodavatelů 17.14 KB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 6 – Vzor délka odborné praxe 19.57 KB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 7 – Vzor krycího listu nabídky 22.13 KB 01.08.2023 15:00:43
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci Josephine 198.98 KB 01.08.2023 15:00:43


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění v registru smluv 43.21 KB 07.09.2023 10:01:16
Verze 1 43.21 KB 07.09.2023 09:36:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data