Oprava mostu v Harrachově
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava mostu v Harrachově
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000025
Evidenční číslo VZ
Z23060
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
09.09.2023 10:46:55
Lhůta pro podání nabídek
20.09.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je soubor stavebních prací (oprav a údržby) mostu ev. č. 01023-2 přes Kamenici v Harrachově. Zejména se jedná o opravu zpevnění břehů koryta z lomového kamene a opravu stabilizačních prahů v patách odláždění a další opravy a úkony údržby.
Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na životní prostředí. Stroje pracující v řece a jejím okolí musí mít ekologické náplně s dokladem o ekologické nezávadnosti. Veškerý stavební odpad musí být odvezen na řízenou skládku a okolí staveniště musí být uvedeno do původního stavu.
Dílo (stavební práce) bude provedeno v souladu s podmínkami uvedenými ve Výzvě a jejích přílohách, zejména pak se závazným návrhem Smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 Výzvy a technickou specifikací, která tvoří přílohu č. 4 Výzvy (technická specifikace se skládá z fotografií mostu a průvodní zprávy). Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 3 Výzvy.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
600 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46350/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 160.28 KB 09.09.2023 10:46:55
Příloha 2 Výzvy - Smlouva o dílo 69.58 KB 09.09.2023 10:46:55
Příloha 3 Výzvy - Výkaz výměr 43.24 KB 09.09.2023 10:46:55
Příloha 4 Výzvy - Technická specifikace 3.00 MB 09.09.2023 10:46:55
Příloha 7 Výzvy - Požadavky na el. komunikaci Josephine 41.63 KB 09.09.2023 10:46:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data