Chodník na ulici Hradišťská - opakované
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Chodník na ulici Hradišťská - opakované
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000038
Evidenční číslo VZ
VZ-2023-046-SVO-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.09.2023 07:43:51
Lhůta pro podání nabídek
25.09.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je stavba pěší komunikace ve Znojmě na ulici Hradišťská. Trasa komunikace je navržena, jako obousměrná komunikace šířky 1,50 m s jednostranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do vozovky. Celkové vodohospodářské řešení je popsáno v projektu. Komunikace je navržena z betonové dlažby. Směrové vedení je dáno stávající přilehlou trasou silnice III/40819, výškové vedení je dáno začátkem a koncem trasy komunikace a respektuje výškový profil stávajícího terénu, s převýšením 12 cm. Specifikace a rozsah díla je stanoven výkazem výměr a zadávací dokumentací. Dopravní situace se nijak nemění.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 983 139.64 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/47032/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Michaela Svobodová
michaela.svobodova@muznojmo.cz
+420 733781644
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 31.50 KB 19.09.2023 07:43:51
JOSEPHINE návod účastníka 949.02 KB 19.09.2023 07:43:51
JOSEPHINE Technické nároky 364.02 KB 19.09.2023 07:43:51
Výzva k podání nabídky 31.40 KB 19.09.2023 07:43:51
Zadávací dokumentace 2.83 MB 20.09.2023 10:26:51
Verze 1 2.87 MB 19.09.2023 07:43:51
Závazný text SoD 47.79 KB 19.09.2023 07:43:51
Etický kodex 577.59 KB 19.09.2023 07:43:51
Krycí list nabídky 43.00 KB 19.09.2023 07:43:51
Rozpočet k nacenění 167.00 KB 20.09.2023 10:18:59


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 398.68 KB 20.09.2023 10:37:48


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Společné povolení 839.15 KB 19.09.2023 07:43:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data