VZ41/2023 - Poskytování služeb elektronických komunikací - datové konektivity a přenosu audiomodulace - pro dočasné rozhlasové přenosy II
ČESKÝ ROZHLAS

Informace

Název veřejné zakázky
VZ41/2023 - Poskytování služeb elektronických komunikací - datové konektivity a přenosu audiomodulace - pro dočasné rozhlasové přenosy II
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
VZ41/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.01.2024 14:49:39
Lhůta pro podání nabídek
14.02.2024 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb elektronických komunikací – datové konektivity a přenosu audiomodulace – pro dočasné rozhlasové přenosy.

V tomto zadávacím řízení bude uzavřena rámcová dohoda podle § 131 ZZVZ na dobu 4 let (48 měsíců) mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, který podá nabídku v tomto zadávacím řízení a který se na základě provedeného hodnocení umístí na 1. místě.

Podrobný popis plnění je uveden v příloze č. 8 zadávací dokumentace – Technická specifikace služeb.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
4 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99, Praha 2
Česká republika

Mgr. Jan Greň
jan.gren@rozhlas.cz
+420 720043785
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51212/summary
Kontaktní údaje
Český rozhlas
Vinohradská 12
120 99, Praha 2
Česká republika

Mgr. Jan Greň
jan.gren@rozhlas.cz
+420 720043785
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ČESKÝ ROZHLAS
IČO
45245053
DIČ
CZ45245053
Poštovní adresa
Vinohradská 1409/12
120 00, Praha
Česká republika
Číslo účtu
1001040797/5500
ID profilu zadavatele
Z2023-028368
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45245053

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VZ41_2023_Zadávací dokumentace_Výzva k podání žádosti o účast 805.09 KB 03.01.2024 14:49:39
VZ41_2023_Přílohy č. 1 - 9 ZD 2.22 MB 03.01.2024 14:49:39
VZ41_2023_Vysvětlení a změna ZD č. 1 319.51 KB 19.01.2024 12:02:14
VZ41_2023_Vysvětlení a změna ZD č. 1_přílohy 752.55 KB 19.01.2024 12:02:31


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VZ41_2023_Vysvětlení ZD č. 1 Jedná se o Vysvětlení ZD č. 2 k VZ41_2023. 323.05 KB 29.02.2024 20:10:50
Verze 1 324.16 KB 29.02.2024 20:06:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data