Dodávka technologie pro městské kino Zábřeh
Město Zábřeh

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka technologie pro městské kino Zábřeh
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
1
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.01.2024 15:46:03
Lhůta pro podání nabídek
22.01.2024 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výběr účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy na dodávku a montáž technologie pro městské kino ve městě Zábřeh, a to v rozsahu podle technické specifikace s neoceněným výkazem výměr, která tvoří přílohu č. 2 zadávací dokumentace a dále za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jejích přílohách, zejména smlouvy o dílo, která tvoří jako Příloha č. 3 nedílnou součást zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Jana Kobělušová
recte@recte.cz
+420 734260410
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51186/summary
Kontaktní údaje
Město Zábřeh
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika

Jana Kobělušová
recte@recte.cz
+420 734260410
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.02.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Zábřeh
IČO
00303640
DIČ
CZ00303640
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 510/6
789 01, Zábřeh
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2023-042727
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00303640

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 162.90 KB 03.01.2024 15:46:03
Zadávací dokumentace 271.33 KB 03.01.2024 15:46:03
Příloha č. 1 – Prohlášení dodavatele ke kvalifikaci 66.00 KB 03.01.2024 15:46:03
Příloha č. 2 – Technická specifikace s výkazem výměr 28.70 KB 03.01.2024 15:46:03
Příloha č. 3 – Smlouva o dílo 54.71 KB 03.01.2024 15:46:03
Příloha č. 4 – Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů 67.50 KB 03.01.2024 15:46:03
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím 22.43 KB 03.01.2024 15:46:03


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení rozhodnutí zadavatele Oznámení rozhodnutí zadavatele 173.55 KB 09.02.2024 15:40:03
Příloha oznámení rozhodnutí zadavatele Zpráva o hodnocení nabídek 232.58 KB 09.02.2024 15:40:33
Příloha oznámení rozhodnutí zadavatele Vzdání se práva podat námitky 24.96 KB 09.02.2024 15:41:14


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele 130.86 KB 26.02.2024 12:33:12


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AV MEDIA SYSTEMS, a.s. 48108375 Zařazen Česká republika Ne 2 044 000,00 bez DPH
2 473 240,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data