Nákup taženého zametače za nákladní automobil
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup taženého zametače za nákladní automobil
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
Z23064
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.01.2024 14:31:29
Lhůta pro podání nabídek
06.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka taženého zametače za nákladní automobil, který odpovídá technické specifikaci dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace (technická specifikace a požadavky) a požadavkům dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace (závaznému návrhu smlouvy).
Zadavatel pro vyloučení pochybností výslovně uvádí, že v souladu se závazným návrhem smlouvy je součástí plnění rovněž poskytování záručního servisu a pravidelných záručních servisních prohlídek taženého zametače.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 300 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51856/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 171.23 KB 19.01.2024 14:31:29
Příloha 2 Výzvy - Smlouva 66.80 KB 19.01.2024 14:31:29
Příloha 3 Výzvy - Technická specifikace 14.61 KB 19.01.2024 14:31:29
Příloha 4 Výzvy - Tabulka k ocenění 11.47 KB 19.01.2024 14:31:29
Příloha 9 Výzvy - Elektronická komunikace Josephine 42.02 KB 19.01.2024 14:31:29


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data