PD - Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000004
Evidenční číslo VZ
1987/2024
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.01.2024 12:34:40
Lhůta pro podání nabídek
14.02.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na akci „Revitalizace veřejného prostoru Kyjov – Boršov, U Otína“ ve stupních:
I. část PD – dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně inženýrské činnosti.
II. část PD – dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu prací.
III. část – výkon autorského dozoru po dobu realizace stavby v rozsahu cca 60 hodin.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/52338/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky 466.42 KB 31.01.2024 12:34:40
Příloha č. 1_Studie_Revitalizace veřejného prostoru Kyjov-Boršov, U Otína 4.86 MB 31.01.2024 12:34:40
Příloha č. 2_Návrh Smlouvy 130.00 KB 31.01.2024 12:34:40
Příloha č. 3_Čestné prohlášení 75.60 KB 31.01.2024 12:34:40
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 31.01.2024 12:34:40


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE 340.45 KB 20.02.2024 12:43:38


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data