Vyhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce mostů M7 a M10 na ul. U Potoka, vč. navazujících komunikací
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Vyhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce mostů M7 a M10 na ul. U Potoka, vč. navazujících komunikací
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000006
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2024 10:07:28
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování společné projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, rozsahem a obsahem odpovídající vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v aktuálním znění. Dokumentace bude obsahovat kompletní dokladovou část a součástí zakázky je též inženýrská činnost (jednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem).
Součástí předmětu díla bude rozpočet stavby zhotoven v rozsahu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, s uvedením použité cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni platné v době zhotovení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Pavel Charuza
Telefon: +420776215586
E-mail: pavel.charuza@mubruntal.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.10.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo Smlouva o dílo 284.94 KB 05.02.2024 10:07:28


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PROKOP MOSTY s.r.o. 27731405 Zařazen Česká republika Ne 778 000,00 bez DPH
- s DPH
Dopravně inženýrská kancelář s.r.o. 27466868 Zařazen Česká republika Ne 1 547 000,00 bez DPH
- s DPH
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. 46974806 Zařazen Česká republika Ne 977 900,00 bez DPH
- s DPH
Pracný Jan, Ing. 62087851 Zařazen Česká republika Ne 1 480 000,00 bez DPH
- s DPH
MIDAKON s.r.o. 08927677 Zařazen Česká republika Ne 1 235 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PROKOP MOSTY s.r.o. 27731405 2023 778 000,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH