Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem – oprava chodníků
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Revitalizace hřbitova v Bystřici pod Hostýnem – oprava chodníků
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000008
Evidenční číslo VZ
OVS 16/2024 IrVl
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.04.2024 09:16:36
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je obnova páteřního chodníku na hřbitově v Bystřici pod Hostýnem, a to úseku o délce cca 63 m od centrálního kříže po chodník vedoucí k Laudonskému hřbitovu. Nová zpevněná pochozí plocha chodníku bude provedena v základní šířce 2,0 m s krytem z žulových kostek 80/100 a 150/170 a bude doplněna o krajnice z kameniva v proměnné šířce mezi stávajícími obrubami hrobových míst, které nebudou stavbou dotčeny. Součástí stavby je stavební objekt Veřejné osvětlení, který řeší realizaci kabelu, vč. zemnění pro případnou budoucí montáž sloupů a svítidel veřejného osvětlení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Hana Dvorníková
Telefon: 573501941
E-mail: hana.dvornikova@mubph.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
20.03.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 257.45 KB 08.04.2024 09:16:36
Položkový rozpočet k SOD 211.83 KB 08.04.2024 09:16:36
Dodatek č. 1 171.66 KB 22.05.2024 09:33:50
Rozpočet k dodatku č. 1 145.92 KB 22.05.2024 09:37:46


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data