Generální oprava chodníku na Masarykově náměstí – úsek ul. 6. května – ul. Obchodní
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Generální oprava chodníku na Masarykově náměstí – úsek ul. 6. května – ul. Obchodní
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000009
Evidenční číslo VZ
OVS 9/2024 HaDv
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.04.2024 09:27:23
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je oprava páteřního chodníku na jižní straně Masarykova náměstí v délce cca 150 m, která zahrnuje provedení nových konstrukčních vrstev chodníku, vč. pokládky žulové dlažby v chodníkových plochách a žulových kostek ve vjezdech, dále vyspravení opěrné zídky mezi chodníkem a komunikací II/437 a osazení nového městského mobiliáře. Součástí veřejné zakázky je oprava veřejného osvětlení v rozsahu výměna kabeláže a 12 sloupů veřejného osvětlení. Podrobně jsou stavební práce a použité technologie popsány v projektové dokumentaci „Generální oprava chodníku na Masarykově náměstí – úsek ul. 6. května – ul. Obchodní, Bystřice pod Hostýnem“ a projektovou dokumentací „Oprava veřejného osvětlení na Masarykově náměstí – úsek ul. 6. května – ul. Obchodní“
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Hana Dvorníková
Telefon: 573501941
E-mail: hana.dvornikova@mubph.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.02.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 264.97 KB 08.04.2024 09:27:23
Položkový rozpočet k SOD_chodník 435.60 KB 08.04.2024 09:27:23
Položkový rozpočet k SOD_VO 220.52 KB 08.04.2024 09:27:23
Dodatek č. 1 172.38 KB 22.04.2024 13:23:11
Rozpočet méněprací k dodatku č. 1 228.01 KB 22.04.2024 13:24:08
Rozpočet VCP k dodatku č. 1 216.50 KB 22.04.2024 13:24:31


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data