Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce místní komunikace na parc. č. 499/19 v Sovadině
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000011
Evidenční číslo VZ
OVS 10/2024 IrVl
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.04.2024 09:58:09
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce jedné z místních komunikací v místní části Sovadina. Místní komunikace o délce cca 109 m se na počátku svého staničení napojuje na krajskou komunikaci II/437 a dále je trasována jihozápadním směrem až k napojení na stávající polní cestu. V rámci stavby by měly být provedeny nové konstrukční vrstvy vozovky, vč. obrub. Současně jsou řešeny sjezdy k okolním nemovitostem a v části úseku i rekonstrukce chodníku, který bude opatřený novým krytem ze zámkové dlažby.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Hana Dvorníková
Telefon: 573501941
E-mail: hana.dvornikova@mubph.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.03.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 262.28 KB 08.04.2024 09:58:09
Položkový rozpočet k SOD 249.21 KB 08.04.2024 09:58:09


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data