Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce chodníku v ulici Holešovská, Bystřice pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000012
Evidenční číslo VZ
OVS 27/2024 HaDv
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
11.04.2024 10:23:50
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníku podél silnice II/438 v ulici Holešovská v Bystřici pod Hostýnem, a to v úseku od ulice Na Domově po čerpací stanici pohonných hmot v celkové délce cca 336 m. Rekonstrukce zahrnuje provedení nových konstrukčních vrstev chodníku, vč. obrub a zabudování bezbariérových prvků. Součástí stavebních prací je i oprava stávajícího betonového žlabu v prvním úseku trasy chodníku, tzn. od ulice Na Domově po ulici Samostatnost, který bude nově doplněn o ocelové zábradlí.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Ing. Hana Dvorníková
Telefon: 573501941
E-mail: hana.dvornikova@mubph.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.04.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 282.00 KB 11.04.2024 10:23:50
Položkový rozpočet k SOD 996.01 KB 11.04.2024 10:23:50
Dodatek č. 1 173.84 KB 06.06.2024 13:42:52
Rozpočet k dodatku č. 1 866.44 KB 06.06.2024 13:43:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data