Dodávka 2 ks dílenských svařovacích stolů s příslušenstvím - II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka 2 ks dílenských svařovacích stolů s příslušenstvím - II.
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000055
Evidenční číslo VZ
SVZ8824PŘJa
NIPEZ ID
-
Hlavní CPV kód
42660000-0 - Stroje pro pájení, letování nebo svařování a přístroje k povrchovému kalení
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.07.2024 15:51:53
Lhůta pro podání nabídek
23.07.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je:
a) dodávka 2 kusů dílenských svařovacích stolů s příslušenstvím v níže uvedeném rozsahu:
- dodávka 1 kusu dílenského svařovacího stolu s příslušenstvím – Areál dílny Martinov dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace;
- dodávka 1 kusu dílenského svařovacího stolu s příslušenstvím – Areál autobusy Hranečník dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 4 zadávací dokumentace;
b) dodání související dokumentace, zejména dodání návodu na obsluhu a údržbu v českém jazyce a dalšího plnění, které je blíže specifikováno v zadávacích podmínkách, zejména v návrhu Kupní smlouvy, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace;
c) poskytnutí příslušné technické a personální podpory.
Druh zadávacího řízení
Mimo režim ZZVZ
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Předpokládaná hodnota VZ
546 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/57880/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.01 MB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 1 ZD_Vzor čestného prohlášení 94.83 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 2 ZD_Návrh Kupní smlouvy 53.84 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 3 ZD_Technická specifikace předmětu plnění (003) 99.33 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 4 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 100.05 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 5 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 102.25 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 6 ZD_Pravidla sociální odpovědnosti 32.09 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 7 ZD_ Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 105.60 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 8 ZD_Vzor seznamu poddodavatelů_FN 84.88 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 9 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů_fn 92.93 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 10 ZD_Sankce RF 93.46 KB 08.07.2024 15:51:53
Příloha č. 11 ZD_Požadavky na elektronickou komunikaci 83.42 KB 08.07.2024 15:51:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data