STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000502
Evidenční číslo VZ
100/ID161/2018
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.09.2018 14:05:18
Lhůta pro podání nabídek
01.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je provedení STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN v rozsahu, jenž je specifikován projektovou dokumentací, soupisem prací a dodávek (výkazem výměr), a rozsahem dle pochůzky na místě samém v rámci prohlídky staveniště.
Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: PROST Hodonín s.r.o. – generální projektant (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 Zadávací dokumentace), jež jsou nedílnou součástí jako přílohy této Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25
695 01 Hodonín 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz. Pro vstup a zadání Vaší nabídky, kontaktujte administrátora veřejných zakázek.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
tel.: +420 518 316 338
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
09.10.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR 704.81 KB 14.09.2018 14:05:18
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 4.68 MB 14.09.2018 14:05:18
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 546.50 KB 14.09.2018 14:05:18
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 139.50 KB 14.09.2018 14:05:18
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.72 KB 14.09.2018 14:05:18
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 19.22 KB 14.09.2018 14:05:18


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VZ_STAVEBNÍ ÚPRAVY PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR - LÁZNĚ HODONÍN 420.01 KB 11.10.2018 11:41:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data