HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000504
Evidenční číslo VZ
150/ID162/2018
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.09.2018 13:06:41
Lhůta pro podání nabídek
04.10.2018 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Hodonín, hřbitov – pojížděná zpevněná plocha, 2. část“ je vybudování pojížděné zpevněné plochy (pojížděného chodníku), která bude navazovat na stávající trasu vybudovanou v předchozích letech. Navržená stavba obsahuje 4 trasy v šířkách 1,5 – 3,0m, o celkové délce 300m. Všechny trasy budou mít povrch z betonové dlažby lemované betonovými obrubníky. Součástí stavby je vybudování vodovodu, na který bude napojeno 5 fontán na vodu pro napouštění konví.
Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Radomír Prokeš (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25
695 01 Hodonín 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz. Pro vstup a zadání Vaší nabídky, kontaktujte administrátora veřejných zakázek.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
tel.: +420 518 316 338
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
09.10.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 703.72 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.97 MB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 87.14 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 62.97 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.42 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 19.16 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 44.16 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VZ_HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 420.38 KB 12.10.2018 07:52:19
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
Žádná data