HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000504
Evidenční číslo VZ
150/ID162/2018
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.09.2018 13:06:41
Lhůta pro podání nabídek
04.10.2018 14:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Hodonín, hřbitov – pojížděná zpevněná plocha, 2. část“ je vybudování pojížděné zpevněné plochy (pojížděného chodníku), která bude navazovat na stávající trasu vybudovanou v předchozích letech. Navržená stavba obsahuje 4 trasy v šířkách 1,5 – 3,0m, o celkové délce 300m. Všechny trasy budou mít povrch z betonové dlažby lemované betonovými obrubníky. Součástí stavby je vybudování vodovodu, na který bude napojeno 5 fontán na vodu pro napouštění konví.
Rozsah veřejné zakázky je specifikován:
- projektovou dokumentací zpracovanou společností: Ing. Radomír Prokeš (viz příloha č. 1 Zadávací dokumentace);
- výkazem výměr (Soupisem prací a dodávek, viz příloha č. 2 Zadávací dokumentace), resp. návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 3 Zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Hodonín
Národní třída 373/25
695 01 Hodonín 1
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému PROebiz. Pro vstup a zadání Vaší nabídky, kontaktujte administrátora veřejných zakázek.
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
tel.: +420 518 316 338
e-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
09.10.2018

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA+ZADÁVACÍ PODMÍNKY_HŘBITOV - POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 703.72 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 2.97 MB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 87.14 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 62.97 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.42 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Splnění technické kvalifikace 19.16 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 44.16 KB 19.09.2018 13:06:41
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VZ_HODONÍN, HŘBITOV – POJÍŽDĚNÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA, 2. ČÁST 420.38 KB 12.10.2018 07:52:19
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data