Dětské dopravní hřiště ZŠ Bruntál, Cihelní 6
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Dětské dopravní hřiště ZŠ Bruntál, Cihelní 6
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000505
Evidenční číslo VZ
VZMR/019/2018/St
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.09.2018 13:14:17
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bruntál, Cihelní 6“, podle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr a dle předané realizační projektové dokumentace z dubna 2018 zpracované hlavním projektantem: Ing. arch. Miroslav Adamčík, Teslova 2, 702 00 Ostrava – Přívoz.

Stavba je členěna na 3 stavební objekty. Objekt „Dopravní hřiště“ je tvořen novou plochou asfaltu a chodníkem, který je doplněn zatravněním (SO 01 - Dopravní hřiště). Objekt „Přístřešek“ je tvořen stavbou altánu a zpevněnou plochou u altánu (SO 02 - Altán), objekt „Nový sjezd“ je tvořen provizorní stavbou příjezdu na stavbu a zhotovením nové brány s brankou (SO 03 - Nový sjezd + vybourání plotu).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Město Bruntál - elektronická aukce PROe.biz (Id.: 853)
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.09.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 238.18 KB 19.09.2018 13:14:17
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 271.09 KB 19.09.2018 13:14:17
Žádná starší verze
MV - registr 133.63 KB 19.09.2018 13:14:17
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena bez DPH Cena s DPH
BERKASTAV s.r.o. 2657392 Zařazen 2 494 354.70,- 0.00,-
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen 2 813 291.90,- 0.00,-

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Cena bez DPH Cena s DPH Celková cena dle smlouvy bez DPH Celková cena dle smlouvy s DPH Skutečně uhrazená cena bez DPH Skutečně uhrazená cena s DPH
BERKASTAV s.r.o. 2657392 2 494 354.70,- 0.00,- 2 493 000.00,- 0.00,- 0.00,- 0.00,-