Dětské dopravní hřiště ZŠ Bruntál, Cihelní 6
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Dětské dopravní hřiště ZŠ Bruntál, Cihelní 6
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000505
Evidenční číslo VZ
VZMR/019/2018/St
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.09.2018 13:14:17
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Dětské dopravní hřiště ZŠ Bruntál, Cihelní 6“, podle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr a dle předané realizační projektové dokumentace z dubna 2018 zpracované hlavním projektantem: Ing. arch. Miroslav Adamčík, Teslova 2, 702 00 Ostrava – Přívoz.

Stavba je členěna na 3 stavební objekty. Objekt „Dopravní hřiště“ je tvořen novou plochou asfaltu a chodníkem, který je doplněn zatravněním (SO 01 - Dopravní hřiště). Objekt „Přístřešek“ je tvořen stavbou altánu a zpevněnou plochou u altánu (SO 02 - Altán), objekt „Nový sjezd“ je tvořen provizorní stavbou příjezdu na stavbu a zhotovením nové brány s brankou (SO 03 - Nový sjezd + vybourání plotu).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
792 01 Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Město Bruntál - elektronická aukce PROe.biz (Id.: 853)
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.09.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 238.18 KB 19.09.2018 13:14:17


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 271.09 KB 19.09.2018 13:14:17
MV - registr 133.63 KB 19.09.2018 13:14:17
Dodatek č. 1 127.86 KB 25.11.2019 11:15:51


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2018 193.77 KB 23.01.2019 08:47:41
Výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky 260.85 KB 28.11.2019 06:36:32
Verze 1 274.96 KB 23.10.2019 07:53:22


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
BERKASTAV s.r.o. 2657392 Zařazen Česká republika Ne 2 494 354,70 bez DPH
- s DPH
JR STaKR s.r.o. 28596854 Zařazen Česká republika Ne 2 813 291,90 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
BERKASTAV s.r.o. 2657392 2018 2 493 000,00 bez DPH
3 016 530,00 s DPH
727 346,71 bez DPH
880 089,52 s DPH
BERKASTAV s.r.o. 2657392 2019 2 373 505,36 bez DPH
2 871 941,49 s DPH
2 373 505,36 bez DPH
2 871 941,49 s DPH