PD - Systém elektrické požární signalizace (II)
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Systém elektrické požární signalizace (II)
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000522
Evidenční číslo VZ
TIP-18-18-PŘ-Ře
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.10.2018 12:11:29
Lhůta pro podání nabídek
31.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD) pro stavbu „Systém elektrické požární signalizace“ (dále jen EPS), v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále jen smlouva), který je přílohou č. 2 ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1291/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadavaci dokumntace PD Systém elektrické požární signalizace (II) 3.67 MB 12.10.2018 12:11:29
Žádná starší verze
Priloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení (II) 22.19 KB 12.10.2018 12:11:29
Žádná starší verze
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy o dílo včetně příloh (II) 1.18 MB 12.10.2018 12:11:29
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ZD Seznam referenčních zakázek (II) 84.15 KB 12.10.2018 12:11:29
Žádná starší verze
Příloha č. 4 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR (II) 94.25 KB 12.10.2018 12:11:29
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data