PD - Systém elektrické požární signalizace (II)
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD - Systém elektrické požární signalizace (II)
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000522
Evidenční číslo VZ
TIP-18-18-PŘ-Ře
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.10.2018 12:11:29
Lhůta pro podání nabídek
31.10.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (dále jen PD) pro stavbu „Systém elektrické požární signalizace“ (dále jen EPS), v areálech Dopravního podniku Ostrava a.s. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále jen smlouva), který je přílohou č. 2 ZD.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1291/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Sylva Řezáčová
sylva.rezacova@dpo.cz
+420 725903814
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
09.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadavaci dokumntace PD Systém elektrické požární signalizace (II) 3.67 MB 12.10.2018 12:11:29
Priloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení (II) 22.19 KB 12.10.2018 12:11:29
Příloha č. 2 ZD Návrh smlouvy o dílo včetně příloh (II) 1.18 MB 12.10.2018 12:11:29
Příloha č. 3 ZD Seznam referenčních zakázek (II) 84.15 KB 12.10.2018 12:11:29
Příloha č. 4 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR (II) 94.25 KB 12.10.2018 12:11:29


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zveřejnění smlouvy https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7896575 125.43 KB 21.01.2022 13:47:32


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ELEKTRO-PROJEKCE s.r.o. 27788695 Zařazen Česká republika Ne 975 000,00 bez DPH
- s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 Zařazen Česká republika Ne 894 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 06/2019 894 000,00 bez DPH
- s DPH
834 000,00 bez DPH
- s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 02/2021 - bez DPH
- s DPH
10 000,00 bez DPH
- s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 04/2021 - bez DPH
- s DPH
10 000,00 bez DPH
- s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 06/2021 - bez DPH
- s DPH
10 000,00 bez DPH
- s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 07/2021 - bez DPH
- s DPH
10 000,00 bez DPH
- s DPH
FIRE GROUP s.r.o. 26880822 08/2021 - bez DPH
- s DPH
20 000,00 bez DPH
- s DPH