Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000560
Evidenční číslo VZ
3/2018
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.11.2018 14:05:53
Lhůta pro podání nabídek
05.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2020.
Zadavatel předpokládá, že celkový objem dodávek výše bude činit:
• Letní koagulant pro ÚČOV cca 800 t/rok při dávkování 6 měsíců v roce, tzn. 1600 t/12 měsíců dávkování.
• Zimní koagulant pro ÚČOV cca 1100 t/rok při dávkování na 6 měsíců v roce, tzn. 1650 t/9 měsíců dávkování.
• Letní koagulant pro malé čistírny odpadních vod specifikované v čl. 3.2. (dále také „MČOV“) cca 16 tun/rok při dávkování 12 měsíců v roce, tzn. cca 28t/21 měsíců dávkování.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1506/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
04.01.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 5.06 MB 01.11.2018 14:05:53
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace 34.31 KB 01.11.2018 14:05:53
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Příloha č. 2 zadávací dokumentace 32.39 KB 01.11.2018 14:05:53
Žádná starší verze
Příloha č. 3 Příloha č. 3 zadávací dokumentace 55.67 KB 01.11.2018 14:05:53
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Příloha č. 4 zadávací dokumentace 29.38 KB 01.11.2018 14:05:53
Žádná starší verze
Písemná zpráva zadavatele 495.52 KB 07.01.2019 09:33:51
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data