Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000560
Evidenční číslo VZ
3/2018
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.11.2018 14:05:53
Lhůta pro podání nabídek
05.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého (dále jen „Letní koagulant“) a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého (dále jen „Zimní koagulant“), a to po období od 1. 4. 2019 do 31. 12. 2020.
Zadavatel předpokládá, že celkový objem dodávek výše bude činit:
• Letní koagulant pro ÚČOV cca 800 t/rok při dávkování 6 měsíců v roce, tzn. 1600 t/12 měsíců dávkování.
• Zimní koagulant pro ÚČOV cca 1100 t/rok při dávkování na 6 měsíců v roce, tzn. 1650 t/9 měsíců dávkování.
• Letní koagulant pro malé čistírny odpadních vod specifikované v čl. 3.2. (dále také „MČOV“) cca 16 tun/rok při dávkování 12 měsíců v roce, tzn. cca 28t/21 měsíců dávkování.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
12 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1506/summary
Kontaktní údaje
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
Nádražní 28/3114
729 71, Ostrava - Moravské Ostrava
Česká republika

Jakub Rosypal
rosypal.jakub@ovak.cz
+420 597475113
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
04.01.2019

Zadavatel

Název zadavatele
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
IČO
45193673
DIČ
CZ45193673
Poštovní adresa
Nádražní 3114/28
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-036492
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/45193673

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní sektorové veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů „Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 5.06 MB 01.11.2018 14:05:53
Příloha č. 1 Příloha č. 1 zadávací dokumentace 34.31 KB 01.11.2018 14:05:53
Příloha č. 2 Příloha č. 2 zadávací dokumentace 32.39 KB 01.11.2018 14:05:53
Příloha č. 3 Příloha č. 3 zadávací dokumentace 55.67 KB 01.11.2018 14:05:53
Příloha č. 4 Příloha č. 4 zadávací dokumentace 29.38 KB 01.11.2018 14:05:53
Písemná zpráva zadavatele 495.52 KB 07.01.2019 09:33:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data