SMLOUVA O PŘELOŽCE ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY č. 13012404
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
SMLOUVA O PŘELOŽCE ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY č. 13012404
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000575
Evidenční číslo VZ
S004P01BV5U5/150
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.11.2018 13:01:03
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele DS provést ve smyslu ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů přeložení níže specifikované části zařízení distribuční soustavy a závazek Žadatele uhradit veškeré náklady spojené s tímto přeložením a vybudováním nové části zařízení distribuční soustavy jako náhrady za stávající.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
MgA. Petr Drábek
Telefon: +420 518 316 338
E-mail: drabek.petr@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.10.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o přeložce zařízení DS_E.ON Distribuce, a.s. 1.28 MB 13.11.2018 13:01:03
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
E.ON Distribuce, a.s. 28085400 Zařazen 786 531,41 bez DPH 951 703,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
E.ON Distribuce, a.s. 28085400 786 531,41 bez DPH
951 703,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH