Úprava měnírny Svinov a přípojka VN pro nabíjecí stanici elektrobusů
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Úprava měnírny Svinov a přípojka VN pro nabíjecí stanici elektrobusů
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000576
Evidenční číslo VZ
Z2018-001840
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2018 16:17:37
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provedení úpravy měnírny Svinov a provedení přípojky VN pro nabíjecí stanici elektrobusů (dále jen stavba) v rozsahu a členění dle dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro provádění stavby vypracované firmou ZÁVODNÝ ELEKTRO, s.r.o. IČO 268 48 007, se sídlem Lhotka 180, 739 47 Kozlovice. Stavba bude zhotovena v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými v územním rozhodnutí. Součástí předmětu plnění je také potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště včetně zajištění a úhrady nákladů za zábor veřejného prostranství s komunikací v obvodu i mimo obvod stavby a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
2 900 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Kontaktní údaje
Ing. Eva Kolarčíková
+420 702 162 221
eva.kolarcikova@dpo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.05.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
ARCHIV - Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757-archiv
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956-archiv
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757-archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 80.34 MB 14.11.2018 16:17:37
Žádná starší verze


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace 1.18 MB 14.11.2018 16:17:37
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.57 MB 14.11.2018 16:17:37
Žádná starší verze
Procesní list 217.24 KB 14.11.2018 16:17:37
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva 12.65 MB 14.11.2018 16:17:37
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ARPEX MORAVA s.r.o. 26809559 Zařazen 3 208 550,40 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ARPEX MORAVA s.r.o. 26809559 3 208 550,40 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH