Optimalizace výpravy a směn II.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Optimalizace výpravy a směn II.
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000582
Evidenční číslo VZ
Z2018-017158
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.11.2018 16:17:21
Lhůta pro podání nabídek
05.02.2019 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je pořízení softwarové platformy pro implementaci systému optimalizace denní výpravy vozů a řidičů zadavatele (plánování a řízení výpravy vozů a směn řidičů směrem ke zvýšení efektivity a rychlosti plánování a snížení počtu používaných vozů a řidičů), včetně dalších s tímto souvisejících plnění. Softwarová platforma bude pracovat nad aktuálními daty zadavatele, zajistí tvorbu aktuálních i budoucích optimalizačních scénářů a umožní zobrazení celkové detailní výši úspor (KPI) a budoucí potřebu vozů a zaměstnanců.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení s uveřejněním
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
40 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
70200, Ostrava
Kontaktní údaje
Bc. Karla Holušová
+420 597 401 308
karla.holusova@dpo.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.11.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 6.13 MB 14.11.2018 16:17:21


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace Vysvětlení zadávací dokumentace z vlastní iniciativy zadavatele 262.78 KB 09.01.2019 12:26:10
Vysvětlení zadávací dokumentace 264.54 KB 18.01.2019 11:08:50


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Procesní list 211.09 KB 14.11.2018 16:17:21
Písemná zpráva 217.85 KB 13.11.2019 12:26:56


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená Smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10636148 128.00 KB 12.11.2019 09:44:41


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 2019 28 965 600,00 bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 1. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
0,00 bez DPH
- s DPH
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 2. kvartál 2020 - bez DPH
- s DPH
6 001 417,99 bez DPH
- s DPH
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 1. kvartál 2021 - bez DPH
- s DPH
4 213 500,00 bez DPH
- s DPH
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 1. kvartál 2022 - bez DPH
- s DPH
3 337 362,00 bez DPH
- s DPH
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 2. kvartál 2022 - bez DPH
- s DPH
126 819,76 bez DPH
- s DPH
TOTAL SERVICE a.s. 25618067 1. kvartál 2023 - bez DPH
- s DPH
3 098 592,00 bez DPH
- s DPH