Provádění zemních a stavebních prací
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Provádění zemních a stavebních prací
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000590
Evidenční číslo VZ
NR-80-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.11.2018 11:24:52
Lhůta pro podání nabídek
10.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele dle jednotlivých dílčích objednávek. Součástí plnění prováděných prací je i odstranění veškerých vzniklých odpadů při těchto výkopových a stavebních pracích.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1695/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 718.83 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.87 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 33.37 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 3 – Soupis prací - Ostatní práce 16.21 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 54.84 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.42 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 6 – Modelový příklad – soupis prací 16.50 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 7 – Seznam referenčních zakázek 96.40 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci 94.01 KB 20.11.2018 11:24:52
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data