Provádění zemních a stavebních prací
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Provádění zemních a stavebních prací
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000590
Evidenční číslo VZ
NR-80-18-PŘ-Ko
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.11.2018 11:24:52
Lhůta pro podání nabídek
10.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je provádění výkopových a stavebních prací v rámci údržby a výstavby dopravní cesty, areálů a ostatního majetku objednatele dle jednotlivých dílčích objednávek. Součástí plnění prováděných prací je i odstranění veškerých vzniklých odpadů při těchto výkopových a stavebních pracích.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/1695/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
11.01.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 718.83 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.87 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo 33.37 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 3 – Soupis prací - Ostatní práce 16.21 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 4 – Základní požadavky k zajištění BOZP 54.84 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 5 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 97.42 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 6 – Modelový příklad – soupis prací 16.50 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 7 – Seznam referenčních zakázek 96.40 KB 20.11.2018 11:24:52
Příloha č. 8 – Požadavky na elektronickou komunikaci 94.01 KB 20.11.2018 11:24:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/8058211 125.29 KB 23.03.2020 19:54:54
Uzavřený dodatek č. 1 - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/12413516 141.30 KB 28.04.2020 10:29:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Hochbau, s.r.o. 25857614 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Hroší stavby Morava a.s., 28597460 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
STAVPRESS SMART s.r.o. 06439799 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
UNIGEO a.s. 45192260 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SMOLO Recycling s.r.o. 04606884 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 2019 3 000 000,00 bez DPH
- s DPH
1 983 394,87 bez DPH
- s DPH
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 2020 3 900 000,00 bez DPH
- s DPH
1 563 418,44 bez DPH
- s DPH
ESMOFLEX s.r.o. 28602218 2021 3 900 000,00 bez DPH
- s DPH
431 019,17 bez DPH
- s DPH