Tartanová plocha pro děti MŠ Pražská, Znojmo
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Tartanová plocha pro děti MŠ Pražská, Znojmo
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000611
Evidenční číslo VZ
VZ-20178-073-PLA-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.12.2018 09:37:59
Lhůta pro podání nabídek
27.12.2018 10:00:00
Stručný popis předmětu
Provedení nového tartanového povrchu (včetně konstrukčních vrstev a odvodnění) na stávajícím hřišti dosud zpevněném prosívkou v areálu MŠ. Sanace podloží se provede pouze v případě zjištění nedostatečné únosnosti zemní pláně.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
362 628.77 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2020/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Marie Plachá
marie.placha@muznojmo.cz
+420 739389045
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list zakázky 43.50 KB 06.12.2018 09:37:59
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení účastníka 111.00 KB 06.12.2018 09:37:59
Příloha č. 3 - Návrh SoD 151.50 KB 06.12.2018 09:37:59
Příloha č. 4 - Zadávací dokumentace Projektová dokumentace vč. výkazu výměr na doplnění účastníkem. 1.10 MB 06.12.2018 09:37:59
smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 7.66 MB 07.09.2020 14:06:35


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
smlouva o dílo podepsaná smlouva o dílo 7.66 MB 07.09.2020 14:07:35


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
skutečně uhrazená cena stavby výše skutečně uhrazené ceny je 518 027,62 Kč vč. DPH. 7.66 MB 07.09.2020 14:09:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data