Silnice II/290 Souš – odvodňovací zařízení podél silnice a vodní nádrže - II
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice II/290 Souš – odvodňovací zařízení podél silnice a vodní nádrže - II
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000647
Evidenční číslo VZ
19/2019
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.02.2019 08:35:09
Lhůta pro podání nabídek
21.02.2019 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektových dokumentací ve stupních DSP a PDPS, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), zpracování PDPS, poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 této zadávací dokumentace (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
2.1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
2.2. Projektová dokumentace ve stupních DSP a PDPS (dokumentace pro stavební povolení, respektive dokumentace pro provádění stavby)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
2.4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 998 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2580/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.03.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva a ZD 62.12 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 1 Specifikace akce 111.81 MB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 95.71 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 43.32 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 16.80 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.38 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Autorizovaná osoba 21.26 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Krycí list 24.52 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Pokyny k el. komunikaci 37.89 KB 05.02.2019 08:35:09
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva 1.24 MB 27.03.2019 12:37:14
Žádná starší verze
Smlouva 1.24 MB 27.03.2019 12:37:33
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data