Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Informace

Název veřejné zakázky
Silnice II/279 a III/27917 Svijany, rekonstrukce silnice
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000648
Evidenční číslo VZ
17/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.02.2019 14:29:16
Lhůta pro podání nabídek
26.02.2019 09:45:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby – provedení přípravných předprojektových prací, zpracování projektové dokumentace, obstarání pravomocného stavebního povolení (případně ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), poskytování součinnosti v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby a provedení autorského dozoru za předpokladu, že stavba bude realizována.
Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Součástí předmětu veřejné zakázky je průběžné technické projednávání rozpracovaných projektových dokumentací v jednotlivých fázích projektu se zadavatelem a příslušnou obcí či městem a dotčenými subjekty, předání konceptu projektové dokumentace zadavateli k posouzení a zapracování připomínek zadavatele k tomuto konceptu do konečné verze projektu.
Bližší specifikace rozsahu akce (stavby) je obsahem „Specifikace akce“, která je součástí přílohy č. 1 této ZD (dále jen „Specifikace akce“).
Jednotlivé součásti předmětu veřejné zakázky se dále specifikují takto:
2.1. Průzkumy a zaměření
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.2. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení v podrobnosti dokumentace k provádění stavby (DSP/PDPS)
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
2.4. Autorský dozor během realizace akce
Specifikace činností je uvedena v příloze č. 2 návrhu smlouvy (viz příloha č. 2 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
952 500.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2630/summary
Kontaktní údaje
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České mládeže 632/32
70946078, Liberec
Česká republika

Mgr. Veronika Sedláčková
veronika.sedlackova@ksslk.cz
+420 725691346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
IČO
70946078
DIČ
CZ70946078
Poštovní adresa
České mládeže 632/32
460 06, Liberec
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-000699
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/70946078

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 Specifikace akce 1.84 MB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Příloha č. 2 Smlouva 95.95 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Příloha č. 3 ČP kvalifikace 42.98 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Příloha č. 4 Rekapitulace nákladů 15.67 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 18.39 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Příloha č. 6 Autorizovaná osoba 20.84 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Příloha č. 7 Krycí list 24.43 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Příloha č. 8 Pokyny k el. komunikaci 37.89 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Výzva a ZD 94.54 KB 07.02.2019 14:29:16
Žádná starší verze
Výzva a ZD 94.54 KB 07.02.2019 14:38:58
Verze 1 94.69 KB 07.02.2019 14:37:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data