DPO - Označení vstupu do budovy PŘ
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
DPO - Označení vstupu do budovy PŘ
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000660
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.02.2019 08:37:34
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2019 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem je dodávka a montáž tabulí s označením vstupů do budovy PŘ.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2718/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Daniel Duda
daniel.duda@dpo.cz
+420 606767947
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
zadávací dokumentace 2.66 MB 15.02.2019 08:37:34
příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení 21.87 KB 15.02.2019 08:37:34
příloha č. 2 – Návrh Smlouvy o dílo 46.16 KB 15.02.2019 08:37:34
příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 55.15 KB 15.02.2019 08:37:34
příloha č. 5 - vymezení obchodního tajemství 97.08 KB 15.02.2019 08:37:34
příloha č. 4 - Projektová dokumentace 2.26 MB 15.02.2019 08:37:34
příloha č. 6 – Seznam referenčních zakázek 18.48 KB 15.02.2019 08:37:34
příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci 94.19 KB 15.02.2019 08:37:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data