Rekonstrukce chodníku v ul. Tř. Legií v Bystřici pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce chodníku v ul. Tř. Legií v Bystřici pod Hostýnem
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000007
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
05.03.2019 14:34:51
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce zpevněných ploch chodníků vedoucích podél místní komunikace ul. Tř. legií. Pravá strana chodníku začíná od domu s číslem popisným 724 a končí u domu s číslem popisným 1611 a skládá se ze stavebních objektů SO 101 a SO 102 v celkové délce 388,8 m. Levá strana chodníku začíná od domu s číslem popisným 852 a končí u domu s číslem popisným 585 a skládá se ze stavebních objektů SO 103, SO 104 a SO 105 v celkové délce 364,8 m. Základní šířka zpevněné plochy chodníků je navržena s pochozí plochou mezi navrženou obrubou a plotovou podezdívkou 1,80 m. Zpevněná plocha chodníků je navržena s podkladní vrstvou ze štěrkodrti a zpevněným pochozím krytem ze zámkové dlažby DL. 60 mm. Zpevněná plocha chodníků je od vlastní konstrukce vozovky místní komunikace ul. Tř. legií oddělena stávajícími zelenými pásy a silničními obrubami, které zůstanou stavbou nedotčeny. Druhá strana chodníků je ohraničena plotovými podezdívkami a základy oplocení, případně chodníkovými obrubami.
Předmět plnění je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Druh zadávacího řízení
-
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo nám. 137
76861, Bystřice pod Hostýnem
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
Bc. Renata Pechová
Telefon: 573501941
E-mail: renata.pechova@mubph.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.06.2018
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše plnění ze smlouvy 140.74 KB 05.03.2019 14:37:51
Verze 1 139.27 KB 05.03.2019 14:34:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MG Construction s.r.o. 24844870 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 819 299,50 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
MG Construction s.r.o. 24844870 2018 - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
2 819 299,50 s DPH