ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – I. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – I. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000653
Evidenční číslo VZ
Z2019-021289
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2019 17:49:09
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín - I. etapa“ jsou stavební úpravy stávajících školních pavilonů SD3 a MV3 spočívající ve snížení energetické náročnosti objektů zateplením fasád pavilonů a opravě souvisejících konstrukcí na fasádě včetně částečné výměny původních skleněných výplní otvorů za nové plastové, opravě okapových chodníků, výměně hromosvodů a výměně klempířských prvků.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovými dokumentacemi (PD Pavilon SD3 a PD Pavilon MV3) zpracovanými autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Petrem Brichtou, Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín,
IČ: 758 22 768 (příloha č. 1 této ZD)
- Výkazem výměr (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, příloha č. 2 této ZD), resp. návrhu smlouvy o dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 768 595.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2942/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.06.2019
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 519.84 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 747.52 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 16.86 MB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 439.33 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - návrh 213.50 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.38 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.76 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.36 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o._ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 145.70 KB 09.05.2019 11:39:07
Žádná starší verze
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_MiSta stavební společnost s.r.o._ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 146.45 KB 09.05.2019 11:40:04
Žádná starší verze


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 173.37 KB 22.05.2019 10:44:31
Žádná starší verze
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 212.94 KB 22.05.2019 10:44:47
Žádná starší verze
ROZHODNUTÍ O VÝSLEDKU_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 145.31 KB 22.05.2019 10:45:04
Žádná starší verze


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 234.63 KB 25.06.2019 08:10:50
Žádná starší verze


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Hrušecká stavební spol. s r.o._ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 11.74 MB 25.06.2019 08:11:12
Žádná starší verze
DODATEK č. 1 k SoD_Hrušecká stavební spol. s r.o._ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 4.84 MB 04.11.2019 10:41:40
Žádná starší verze


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SKUTEČNĚ UHRAZENÁ CENA_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 122.76 KB 11.12.2019 09:59:35
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Společnost MSO SERVIS - ŠURÍK 49971379 Zařazen - bez DPH 11 857 676,49 s DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Neposkytl zadavateli součinnost - bez DPH 9 958 463,35 s DPH
Hrušecká stavební, spol. s r.o. 25585142 Zařazen - bez DPH 9 803 858,00 s DPH
MiSta stavební společnost s.r.o. 04811631 Neposkytl zadavateli součinnost - bez DPH 8 106 998,79 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Hrušecká stavební, spol. s r.o. 25585142 Ukončení plnění 13. 11. 2019 8 102 362,11 bez DPH
9 803 858,00 s DPH
8 101 856,61 bez DPH
9 803 367,50 s DPH