ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – I. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – I. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P19V00000653
Evidenční číslo VZ
150/ENJO/ID2942/2019
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.03.2019 17:49:09
Lhůta pro podání nabídek
03.04.2019 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „Zateplení fasád pavilonů ZŠ U Červených domků, Hodonín - I. etapa“ jsou stavební úpravy stávajících školních pavilonů SD3 a MV3 spočívající ve snížení energetické náročnosti objektů zateplením fasád pavilonů a opravě souvisejících konstrukcí na fasádě včetně částečné výměny původních skleněných výplní otvorů za nové plastové, opravě okapových chodníků, výměně hromosvodů a výměně klempířských prvků.

Podrobný popis předmětu plnění veřejné zakázky je specifikován:
- Projektovými dokumentacemi (PD Pavilon SD3 a PD Pavilon MV3) zpracovanými autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby Ing. Petrem Brichtou, Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín,
IČ: 758 22 768 (příloha č. 1 této ZD)
- Výkazem výměr (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, příloha č. 2 této ZD), resp. návrhu smlouvy o dílo, jež jsou jako přílohy nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
7 768 595.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/2942/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
http://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 519.84 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 747.52 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 1_PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 16.86 MB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 439.33 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO - návrh 213.50 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Základní způsobilost 24.38 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - Seznam referencí 139.76 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 44.36 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze
Příloha č. 7_Požadavky na elektronickou komunikaci 298.39 KB 06.03.2019 17:49:09
Žádná starší verze


Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o._ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 145.70 KB 09.05.2019 11:39:07
Žádná starší verze
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE_MiSta stavební společnost s.r.o._ZATEPLENÍ FASÁD PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ 146.45 KB 09.05.2019 11:40:04
Žádná starší verze


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data