Přepočítávače 2015-2017
GasNet, s.r.o.

Informace

Název veřejné zakázky
Přepočítávače 2015-2017
Identifikátor veřejné zakázky
P15V00000020
Evidenční číslo VZ
510091
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2015 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
12.05.2015 10:30:00
Stručný popis předmětu
Přepočítávače množství plynu 2015 - 2017 s možností opce

Další informace: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/568251
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
70 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
40117, Ústí nad Labem
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
GasNet, s.r.o.
IČO
27295567-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Klíšská 940
401 17, Ústí nad Labem
Česká republika
ID profilu zadavatele
220106
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27295567-Archiv

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZD-Vyzva_Prepocitavace 532.78 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.1_Technicka_specifikace 369.35 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.2-Formular_pro_referencni_zakazky 310.49 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.3-Cestne prohlaseni-dle par. 68 odst.3 zakona 196.92 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.4-Cestne prohlaseni-zakladni kvalifikace 152.45 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.5_Kupni_smlouva 551.10 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.6_Servisni smlouva 561.66 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.7-Pozadovany format nabidky 13.81 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.8_Podminky_elektronicke_aukce 220.92 KB 23.03.2015 00:00:00
ZD-Priloha_c.9-Cenik standartnich oprav 13.72 KB 23.03.2015 00:00:00
Call for bids 478.83 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.1_Technical specification 362.75 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.2_Form for reference contracts 307.62 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.3_Affidavit pursuant to Sec. 68 (3) of the Act 96.82 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.4_Affidavit for the purpose of evidencing basic qualification 39.61 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.5_Purchase Agreement 541.94 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.6_Maintenance Agreement 556.77 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.7_Required bid format 11.27 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.8_Electronic auction terms 213.75 KB 23.03.2015 00:00:00
Annex_No.9_Price list for standard repairwork 9.82 KB 23.03.2015 00:00:00
Zadávací dokumentace-podepsáno jednateli 3.60 MB 04.05.2015 18:33:48
Smlouva o sdružení_podepsáno jednateli 1.74 MB 04.05.2015 18:33:48
Rámcová kupní smlouva_podepsáno jednateli 5.49 MB 04.05.2015 18:33:48
Rámcová smluva o dílo_podepsáno jednateli 5.38 MB 04.05.2015 18:33:48
Technical specification_with signature 4.20 MB 04.05.2015 18:33:48
Consorcium agreement_with signature 2.04 MB 04.05.2015 18:33:48
Framework purchase agreement_with signature 6.10 MB 04.05.2015 18:33:48
Framework services agreement_with signature 6.02 MB 04.05.2015 18:33:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Additional information_Dalsi informace c. 1 415.35 KB 04.05.2015 18:33:48
ZD-Priloha_c 5_Kupni_smlouva_aktualizace dne 4.5.2015 518.78 KB 04.05.2015 18:33:48
ZD-Priloha_c 6_Servisni smlouva_aktualizace 4.5.2014 455.22 KB 04.05.2015 18:33:48
Annex_No.5_Purchase Agreement_updated on 4.5.2015 646.77 KB 04.05.2015 18:33:48
Annex_No.6_Maintenance Agreement_updated on 4.5.2015 632.22 KB 04.05.2015 18:33:48


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele_přepočítávače 567.22 KB 21.08.2015 16:40:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data