Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál - šikmá střecha S5 provaziště a opláštění provaziště
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál - šikmá střecha S5 provaziště a opláštění provaziště
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000059
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.06.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
24.03.2016 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál - šikmá střecha S5 provaziště a opláštění provaziště“, podle předané realizační projektové dokumentace z listopadu 2013, zpracované projektantem: WHA systém – CZ, s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, v níže uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového rozpočtu (výkazu výměr).
Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu (jak je definována níže).
Stavba zahrnuje:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních úprav zastřešení provaziště S5 a opláštění provaziště Městského divadla Bruntál. Stavební úpravy obsahují tyto projektované práce a dodávky:
Lešení, úpravy povrchů, ostatní konstrukce a práce, bourání, povlakové krytiny, konstrukce tesařské, konstrukce klempířské, krytina skládaná, konstrukce zámečnické, dokončovací práce - nátěry, elektromontáže - hromosvod, odvoz a likvidace odpadů.


Datum zahájení zadávacího řízení: 9.3.2016

Další informace: http://www.mubruntal.cz/stavebni-upravy-zastreseni-mestskeho-divadla-bruntal-1-etapa-sikma-strecha-provaziste-s5/ds-45002
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.38 MB 08.06.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.40 MB 08.06.2016 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Libor Breckl, Kolšov 49599046 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Libor Breckl, Kolšov 49599046