Výkon TDS a BOZP pro akci: Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Výkon TDS a BOZP pro akci: Obnova a modernizace ČOV Bruntál - 3. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000074
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.06.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
13.06.2016 14:30:00
Stručný popis předmětu
Předmět zakázky je komplexní zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) samostatně na technologickou a stavební část stavby a zabezpečování výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) a vykonávání další činnosti vyplývající z platné a účinné právní úpravy.
Při realizaci díla budou vykonávat technický dozor stavebníka minimálně dvě osoby jedna na stavební a jedna na technologickou část. Výkon koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi může být vykonáván samostatně, nebo jednou z výše uvedených osob technického dozoru stavebníka.


Datum zahájení zadávacího řízení: 31.5.2016

Další informace: http://www.mubruntal.cz/vismo/verejne-zakazky.asp
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
660 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.33 MB 30.06.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příkazní smlouva 4.98 MB 30.06.2016 00:00:00
Smlouva, D1 registr zveřejnění 124.31 KB 29.11.2018 14:50:17


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny po ukončení plnění 219.32 KB 30.11.2018 15:06:21


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ČECH-ENGINEERING,a.s. 25394983 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., 47116901 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
IREA s.r.o 48390062 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SAFETY PRO s.r.o., 28571690 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ČECH-ENGINEERING,a.s. 25394983 744 000,00 bez DPH
900 240,00 s DPH
744 000,00 bez DPH
900 240,00 s DPH