Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000075
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.06.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
06.06.2016 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Plynovod + přípojky SO 101 – Skrbovická ulice v Bruntále“, podle předané realizační projektové dokumentace z ledna 2016, zpracované projektantem: Ing. Jiřím Hendrychem, autorizovaným inženýrem - technika prostředí staveb, specializace technická zařízení, ČKAIT: č. 1100377 a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového rozpočtu (výkazu výměr).
Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu (jak je definována níže).
Stavba zahrnuje:
Předmětem stavby je řešení technické infrastruktury pro budoucí individuální zástavbu rodinnými domy. Jedná se o páteřní rozvody NTL plynovodu + přípojek NTL plynu. Jednotlivé přípojky budou ukončeny na hranicích jednotlivých oddělených pozemků.
Stavba je členěna do stavebních částí: SO 101 Plynovod + přípojky


Datum zahájení zadávacího řízení: 26.5.2016

Další informace: http://www.mubruntal.cz/vismo/verejne-zakazky.asp
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
750 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.31 MB 30.06.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.89 MB 30.06.2016 00:00:00
Smlouva o dílo - dodatek č.1 618.11 KB 25.10.2016 08:54:58


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Vliva Krnov s.r.o. Subdodavatelé: Antonín Koky Geos Silesia s.r.o. 47679743 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Vliva Krnov s.r.o. Subdodavatelé: Antonín Koky Geos Silesia s.r.o. 47679743