Osvětlení cyklostezky k průmyslové zóně Bruntál - sever
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Osvětlení cyklostezky k průmyslové zóně Bruntál - sever
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000113
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.10.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
23.09.2016 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, podle předané realizační projektové dokumentace zpracované Milanem Vicianem, ČKAIT 1201695, autorizovaným technikem v oboru elektrotechnická zařízení, Horní 578/81A, 783 13 Štěpánov, IČ: 46552286, z 6/2016, v níže uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového rozpočtu.
Projektová dokumentace řeší provedení nového veřejného osvětlení cyklostezky v Bruntále, které navazuje na stávající veřejné osvětlení ve městě Bruntál. Předmětem PD je liniová stavba veřejného osvětlení, rozšiřující stávající osvětlení ve městě Bruntál. Jedná se o 1 úsek stavby, osvětlení cyklostezky.

Předmětem veřejné zakázky je realizace veřejného osvětlení cyklostezky, kolem dané lokality. Místem napojení je světelný bod se svítidlem x1 – (bez označení) v ulici Skrbovická. Napojení tohoto svítidla je z rozváděče RVO – Na Výsluní. Stávající napojení tohoto svítidla je kabelem AYKY 4x25mm2.
Nové vedené kabelové vedení bude projektováno kabelem CYKY 4x16mm2 v zemi, podél cyklostezky. Vedení bude uloženo, i když bude uloženo převážně v zeleném páse kolem cyklostezky, v plastové, dvouplášťové chráničce min. Ø63 mm. Osvětlení je navrženo pomocí svítidel LED – 21W, na žárově zinkovaných stožárech, se závěsnou výškou 5m. Jednotlivé svítidla budou následně ve stožárech při připojování fázově prostřídána.
Nedochází zde ke zřízení nového odběrného místa. Rozvodná soustava: 3NPE,~50Hz, 400 V/TN-C-S.


Datum zahájení zadávacího řízení: 12.9.2016

Další informace: http://www.mubruntal.cz/osvetleni-cyklostezky-k-prumyslove-zone-bruntal-sever/ds-45053
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.94 MB 10.10.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.12 MB 10.10.2016 00:00:00
Smlouvy o dílo - přílohy 8.02 MB 10.10.2016 00:00:00
Oznámení o uzavření smlouvy 526.93 KB 10.10.2016 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Energy Solutions and Savings s.r.o. 29398151 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Energy Solutions and Savings s.r.o. 29398151 - bez DPH
931 700,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH