Prodloužení cyklostezky Skrbovická - Osram
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Prodloužení cyklostezky Skrbovická - Osram
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000116
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
19.10.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
16.09.2016 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace novostavby stezky pro chodce a cyklisty délky 140m. Jedná se prodloužení stávající stezky s asfaltobetonovým povrchem, šířky 2,0m, s nezpevněnými krajnicemi 0,25m. Stavba bude na rozdíl od předchozího vybudovaného úseku umístěna v odstupu 2-3m od komunikace, za silničním příkopem sil III/4513 vedoucí k podniku Osram.
Začátek stezky navazuje na stávající v místě jejího konce u připojení na sil III/4513. Konec stezky je napojen za zmíněnou silnici a je umístěn vstřícně hlavnímu vjezdu do Osramu, kde zároveň sil III/4513 končí.


Datum zahájení zadávacího řízení: 6.9.2016

Další informace: http://www.mubruntal.cz/prodlouzeni-cyklostezky-skrbovicka-osram/ds-45052
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.92 MB 19.10.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.79 MB 19.10.2016 00:00:00
Smlouva o dílo - přílohy 6.48 MB 19.10.2016 00:00:00
Oznámení o uzavření smlouvy 520.50 KB 19.10.2016 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SILNICE MORAVA s.r.o. Subdodavatelé: BÖGL a KRÝSL, k.s. 25357352 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data