Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce fotbalového areálu na ulici Rýmařovské, SO 03 – rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000120
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
26.10.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
09.08.2016 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem záměru je obnova fyzicky a morálně zastaralé sportovní infrastruktury a částí staveb. Sestává se z následujících dílčích částí - stavebních objektů.
Rekonstrukce hlediště a zázemí hlavní tribuny včetně stanoviště pro komentátory. Stávající svislou nosnou konstrukci hlediště tvoří odstupňované cihelné zdivo, na kterém jsou vodorovně uloženy dřevěné hranoly opatřené shora dřevěným prkenným bedněním, z podhledové části (prostor šaten) pak dřevěným palubkovým obkladem. Do nosných dřevěných hranolů jsou kotveny ocelové konzoly dřevěných lavic pro diváky. Vodorovná dřevěná konstrukce stupňů hlediště je morálně zastaralá a již bezpečnostně nevyhovující. Dřevěné prvky vykazují hnilobu a jsou napadeny dřevokaznými škůdci. Nově je tedy uvažována vodorovná konstrukce hlediště ze železobetonových přepjatých panelů uložených na stávajícím odstupňovaném cihelném zdivu, které bude opatřeno železobetonovým vyrovnávacím věncem. Mezi jednotlivými stupni z panelů bude provedena svislá cihelná vyzdívka podstupnic. Do železobetonových předpjatých panelů budou následně kotvena sedadla pro diváky a panely budou opatřeny krystalickou hydroizolací. Stávající dřevěná konstrukce stanoviště pro komentátory, umístěná na stupních hlediště, bude demontována a nahrazena konstrukcí zděnou s příslušnými vnitřními a vnějšími povrchovými úpravami a včetně rozvodů a vybavení audiotechnikou pro komentování sportovních utkání.
Rekonstrukce zázemí hlavní tribuny - vzhledem k záměru rekonstrukce vlastního hlediště tribuny bude nutné především provést rekonstrukci prostor umístěných pod hledištěm, tj. vlastních šaten. Dále je uvažováno s rekonstrukcí dalších hygienicky nevyhovujících prostor – šaten, sociálního zařízení (sprchy, WC) a provozních místností. Součástí rekonstruovaných prostor je výměna původních dřevěných oken za plastová, výměna podlahových krytin místností, oprava omítek, v případě sociálního zařízení pak rekonstrukce vnitřní instalace zdravotechniky, výměna a doplnění keramického obkladu stěn a výměna keramické dlažby podlah.Datum zahájení zadávacího řízení: 27.7.2016

Další informace: http://www.mubruntal.cz/rekonstrukce-fotbaloveho-arealu-na-ulici-rymarovske-so-03-rekonstrukce-hlediste-a-zazemi-hlavni-tribuny/ds-45051
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 2.13 MB 26.10.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 9.25 MB 26.10.2016 00:00:00
Smlouva o dílo - dodatek č.1 828.09 KB 26.10.2016 00:00:00
Smlouva o dílo - dodatek č.2 1.08 MB 14.12.2016 12:08:17
Smlouva o dílo - dodatek č.3 925.40 KB 09.05.2017 07:07:13


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o. 61972584 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data