Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Sdružené služby dodávek elektrické energie pro město Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P16V00000128
Evidenční číslo VZ
Z2016-004656
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.11.2016 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
-
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je fyzická dodávka elektřiny do odběrných míst centrálního zadavatele (dále jen dodávka) oprávněnému zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnost operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, v platném znění a dalších prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění, z napěťové hladiny.

Jednací řízení bez uveřejnění bylo použito v souladu s ustanovením § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které umožňuje zadavateli zadat veřejnou zakázku bez uveřejnění, jestliže dodávky pořídil na komoditní burze.
Druh zadávacího řízení
Jednací řízení bez uveřejnění
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 608.89 KB 30.11.2016 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Závěrkový list KBP-Město Bruntál 3.44 MB 30.11.2016 00:00:00
Závěrkový list KBP-HSMB 5.49 MB 30.11.2016 00:00:00
Závěrkový list KBP-TSMB 327.77 KB 30.11.2016 00:00:00
Závěrkový list KBP-CCS Pohoda 1.14 MB 30.11.2016 00:00:00


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výše skutečně uhrazené ceny za rok 2017 444.25 KB 04.05.2018 14:45:47


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
One Energy & One Mobile a.s. 01879880 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
One Energy & One Mobile a.s. 01879880 2017 - bez DPH
- s DPH
2 250 793,39 bez DPH
2 723 460,00 s DPH