Výměna oken tělocvičny Základní školy Bruntál, Okružní 38
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna oken tělocvičny Základní školy Bruntál, Okružní 38
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000030
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.05.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
13.04.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí technicko-realizační i technologická část díla. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montáží prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zaměření, dodávka, montáž sestav oken včetně vnějšího a vnitřního zednického zapravení, malby špalet venkovních a vnitřních, dodávky parapetů, demontáže a likvidace starých oken v objektu tělocvičny Základní škola Bruntál, Okružní 38.

Datum zahájení zadávacího řízení: 3.4.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/vymena-oken-telocvicny-zakladni-skoly-bruntal-okruzni-38/ds-45078
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
504 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.47 MB 03.05.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 10.18 MB 03.05.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
GLAS – EUROPLAST s.r.o. 26865386 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
GLAS – EUROPLAST s.r.o. 26865386