Rekonstrukce kulturní památky Petrin – obnova historických dveří – 4. etapa
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce kulturní památky Petrin – obnova historických dveří – 4. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000046
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
06.06.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2017 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby dle projektové dokumentace zpracované Ing. Mojmírem Hlupým, Atelier DHP s.r.o. 02/2013.
Stavba zahrnuje:
- Vybourání 6ks typových dveří, úprava otvoru na původní velikost, osazení překladů, nových dřevěných obložkových zárubní a dveří 2200/1050 – kopie historických.
- Vybourání 1ks typových dveří, úprava tvaru nadpraží otvoru, osazení nových dřevěných obložkových zárubní a dveří 2200/1050 – kopie historických.
- Vybourání 6ks typových dveří, osazení nových dřevěných obložkových zárubní a dveří 2000/900mm, kopie historických do upravených stávajících otvorů.
- Repase 1ks historických zárubní a dveří.
- Repase 1ks historických zárubní a výroba nového historického křídla dveří.
- Vybourání 1ks dvojitého kastlového okna rozměru 1600/1050, výroba a osazení nového rámu při zachování stávajících křídel.
- Doplnění dlažby 200/200mm u dveří, úprava zaoblení ostění se šambránou dle původních, výmalba nových omítek.


Datum zahájení zadávacího řízení: 10.5.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/rekonstrukce-kulturni-pamatky-petrin-obnova-historickych-dveri-4-etapa/ds-45085
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
544 296.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 2.24 MB 06.06.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.86 MB 06.06.2017 00:00:00
Příloha Smlouvy o dílo 4.74 MB 06.06.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Agist, s.r.o. 29445671 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Agist, s.r.o. 29445671