Výzva - Výměna střešních oken ZŠ Jesenická
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Výzva - Výměna střešních oken ZŠ Jesenická
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000049
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.06.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
26.05.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí technicko-realizační i technologická část díla. Úplné a bezvadné provedení všech stavebních prací, včetně potřebných dodávek nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou a montáží prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.Specifikace předmětu veřejné zakázky:
Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je zaměření, dodávka, montáž střešních oken včetně vnějšího a vnitřního zapravení, malby špalet vnitřních, dodávky parapetů, demontáže a likvidace starých oken v objektu Základní škola Bruntál, Jesenická 1284/10, Bruntál.

V cenové specifikaci je započteno 55 oken (13 čtveřic – dvě okna vedle sebe s horní dvojicí), jedna dvojice oken nad sebou a jedno samostatné okno – viz Příloha č. 4 ZD - Soupis oken a prací


Datum zahájení zadávacího řízení: 17.5.2017
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
829 200.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.35 MB 13.06.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 6.17 MB 13.06.2017 00:00:00
Příloha smlouvy o dílo 439.77 KB 13.06.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Jaroslav Polášek 46100342 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Jaroslav Polášek 46100342