Demolice vstupního portálu a úprava zpevněných ploch před nemocnicí Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Demolice vstupního portálu a úprava zpevněných ploch před nemocnicí Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000050
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
10.04.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je:
1. Demolice vstupního portálu nemocnice Bruntál
a
2. úprava zpevněných ploch před nemocnicí Bruntál,
v souladu s projektovou dokumentací Ing. Mojmíra Hlupého, autorizovaného inženýra pro pozemní stavby, osvědčení o autorizaci č. 2621, v seznamu autor. osob, vedeným ČKAIT pod číslem 1200078.


Datum zahájení zadávacího řízení: 27.3.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/demolice-vstupniho-portalu-a-uprava-zpevnenych-ploch-pred-nemocnici-bruntal/ds-45077
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 339 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.84 MB 15.06.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.37 MB 15.06.2017 00:00:00
Smlouva o dílo - příloha č.1 5.07 MB 15.06.2017 00:00:00
Smlouva o dílo - příloha č.2-5 1.59 MB 15.06.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Milan Oračko 46555731 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Milan Oračko 46555731