Demolice budovy č.p. 1910 - rodinný dům v k.ú. Bruntál-město
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Demolice budovy č.p. 1910 - rodinný dům v k.ú. Bruntál-město
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000052
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.06.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
19.05.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce je demolice objektu na ul. U Stadionu čp.: 1910/8 v k. ú. města Bruntál na p. č. 3621/67. Jedná se o stávající objekt, dřevěné konstrukce nepodsklepený, zastřešený sedlovou asymetrickou střechou.
Montovaná budova ze stěnových panelů BRUTUS Vnější opláštění Cetris desky v výplní PUR, vnitřní sádrokarton- kostra dřevěná. Příčky- nosný dřevěný rám oboustranně sádrokarton, výplň minerální vata.
Střecha – příhrado vývazník, krytina plechová.
Veškeré odpady, které vzniknou při realizaci bouracích pracích, budou shromažďovány, zabezpečeny a likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Zneškodnění odpadů vzniklých po dobu bouracích prací zajistí dodavatel těchto prací. Veškeré odpady související se stavebními pracemi budou realizační firmou zatříděny do příslušných kategorií dle zákona o odpadech a odváženy na příslušnou skládku za poplatek.


Datum zahájení zadávacího řízení: 5.5.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/demolice-budovy-c-p-1910-rodinny-dum-v-k-u-bruntal-mesto/ds-45084
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
510 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.96 MB 15.06.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 8.07 MB 15.06.2017 00:00:00
Příloha smlouvy o dílo 2.56 MB 15.06.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
DEMSTAV group, s.r.o. 27844935 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DEMSTAV group, s.r.o. 27844935