Obratiště s parkovištěm v severní průmyslové zóně
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Obratiště s parkovištěm v severní průmyslové zóně
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000057
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.06.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
17.05.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, podle předané realizační projektové dokumentace zpracované Ing. Janem Hvoreckým, HV-PROJEKT, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 76193578, z 18. 4. 2017, v níže uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového rozpočtu.
Předmětem dokumentace je návrh stavby obratiště pro autobusy a parkoviště pro osobní vozidla. Obratiště je napojeno na veřejnou účelovou komunikaci parc.č. 4182/48. Nástupiště je navrženo přímo na obratišti.
Parkoviště je navrženo bezprostředně u obratiště autobusů. Vjezd na parkoviště je navržen v levotočivé zatáčce veřejné účelové komunikace parc. č. 4182/48. Parkoviště tvoří dvě sekce oboustranných kolmých stání. Obratiště a parkoviště propojují dlážděné chodníky. Stavba je rozdělena na 2 stavební objekty.
SO101 zahrnuje výstavbu obratiště a nástupiště pro autobusy MHD a rozšíření levotočivého oblouku příjezdové cesty.
SO102 zahrnuje výstavbu parkoviště pro osobní vozidla v celkovém počtu 85 kolmých stání pro ve dvou sekcích včetně 5-ti míst pro imobilní.


Datum zahájení zadávacího řízení: 3.5.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/obratiste-s-parkovistem-v-severni-prumyslove-zone/ds-45082/p1=52292
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 940 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 897.38 KB 29.06.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.67 MB 29.06.2017 00:00:00
Smlouva o dílo - Příloha č.1 2.83 MB 29.06.2017 00:00:00
Smlouva o dílo - Příloha č.2-4 3.36 MB 29.06.2017 00:00:00
Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo 990.88 KB 11.09.2017 07:22:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Kareta s.r.o. Subdodavatelé: Vozda, s.r.o. 62360213 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Kareta s.r.o. Subdodavatelé: Vozda, s.r.o. 62360213