ZŠ, ul. Jesenická, Bruntál - Odvětrání radonu
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ, ul. Jesenická, Bruntál - Odvětrání radonu
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000064
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.07.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
12.07.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmět veřejné zakázky
Zhotovitel se zavazuje provést dílo, podle předané realizační projektové dokumentace zpracované Bc. Zdeňkem Lanči a projektantem Milanem Jedinákem, ze dne 12. 4. 2017, v níže uvedeném rozsahu a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového rozpočtu.
Předmětem dokumentace jsou stavební práce a nucené větrání několika vybraných prostorů ZŠ, Jesenická, Bruntál.

Střední část
Trakt střední část zahrnuje místnosti: 2 x učebna s 28 žáky, 2 x kabinet s dvěma osobami, chodba a sklad. Z důvodu nejistých lokací zdrojů průniku Radonu do budovy bylo zvoleno provětrávání celého traktu.

2. Stupeň + Skřítci
Trakt 2. Stupeň + Skřítci zahrnuje místnosti: 2 x učebna s 28 žáky, 2 x kabinet s jednou osobou, dílna se 14 žáky, 2 x herna se 14 dětmi, WC, šatna, 4 x chodba, sklad rekvizit, úklidová místnost. Z důvodu nejistých lokací zdrojů průniku Radonu do budovy bylo zvoleno odvětrání chodby ventilátorem přes fasádu s časovým ovládáním. V jednotlivých dveřích dílen a dělících dveří oddělení Skřítci se provedou odvětrávací otvory.
Dále v části Skřítci v pobytových místnostech se odstraní stávající podlahová krytina včetně zbytkového lepidla, provede se místní vyspravení podlahy a provede se protiradonový nátěr materiálem, který lze doložit příslušnými atesty a lze na něj aplikovat samonivelační cementovou stěrku.

Družina
Trakt družina zahrnuje místnosti: 4 x herna s 28 žáky, 1 x herna s 20 žáky, sklad, technická místnost, kabinet s jednou osobou, chodba. WC jsou již odvětrávaná nárazově podtlakově. Z důvodu nejistých lokací zdrojů průniku Radonu do budovy a výskytu nízkých hodnot, kdy podlahy jsou již opatřeny protiradonovým nátěrem, byla zvolena varianta odvětrání energo-kanálu a zazdění otvoru při vstupu do budovy. Zároveň se odvětrá termosifonovým způsobem na střechu technická místnost, kde ústí energo-kanál.


Datum zahájení zadávacího řízení: 29.6.2017
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
649 679.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 690.52 KB 25.07.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 4.51 MB 25.07.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KAMENSKY - stavby a konstrukce s.r.o. 61972584 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KAMENSKY - stavby a konstrukce s.r.o. 61972584