Zateplení objektu Vodárenská 1830/6 v městě Bruntál
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Zateplení objektu Vodárenská 1830/6 v městě Bruntál
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000072
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.08.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
26.06.2017 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky jsou stavební úpravy bytového domu ve vlastnictví města Bruntál – budou zahrnovat především zateplení obvodového pláště, výměnu vstupních dveří, výměnu dvoukřídlových vrat a bočních dveří 1. PP, výměnu dveří v prostoru nadstřešní konstrukce, výměnu oken v prostoru střešní konstrukce, zateplení jednoplášťové střechy a novou střešní krytinu z asfaltového hydroizolačního pásu nad strojovnou výtahu, demontáž stávajících komínových těles, zateplení stropu nad suterénem a nové dozdění mezi ocelovými sloupky u vstupu do objektu z plynosilikátových tvárnic. Dále bude provedeno nové osazení věšáků v místě balkónového prostoru a u okenních výplní na severozápadní straně objektu. Bližší specifikace je obsahem Projektové dokumentace.
- Technická a materiální specifikace parametrů předmětu díla je uvedena v příloze č. 2 (výkaz výměr) a příloze č. 4 (projektová dokumentace) této zadávací dokumentace.
- Účastník je povinen se podrobně seznámit s projektovou dokumentací a v případě, že bude vybrán realizovat dílo, realizovat dílo tak, aby bylo v souladu s PD a splňovaly technické parametry podmínky definované v projektové dokumentaci.
- Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Datum zahájení zadávacího řízení: 13.6.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/uredni-deska/2/p1=82373
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
5 148 942.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.45 MB 23.08.2017 00:00:00
Smlouva o dílo - dodatek 1 266.94 KB 04.12.2017 13:26:44


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
TRAWEKO 96 s.r.o. 25363751