Rozvojové dokumenty města Bruntálu - 1. - 4. část
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Rozvojové dokumenty města Bruntálu - 1. - 4. část
Identifikátor veřejné zakázky
P17V00000074
Evidenční číslo VZ
-
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.08.2017 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
31.05.2017 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Zadavatel realizuje projekt „Rozvojové dokumenty města Bruntálu“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002992, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Vzhledem k rozmanitosti předmětu veřejné zakázky se zadavatel rozhodl rozdělit a zadat tuto zakázku v 5 samostatných částích:
1. část: Strategie rozvoje města Bruntálu vč. softwarové podpory strategického řízení a souvisejícího vzdělávání
2. část: Marketingový plán
3. část: Koncepce rozvoje sportu a sportovních zařízení ve městě
4. část: Koncepce rozvoje cestovního ruchu
5. část: Studie proveditelnosti na záměr „Zřízení podnikatelského inkubátoru“ – tato část veřejné zakázky bude zadávána v samostatné výzvě.


Datum zahájení zadávacího řízení: 16.5.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/vismo/verejne-zakazky.asp
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 041 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.27 MB 24.08.2017 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva - část 1 1.31 MB 24.08.2017 00:00:00
Smlouva - část 2 1.24 MB 24.08.2017 00:00:00
Smlouva - část 3 1.25 MB 24.08.2017 00:00:00
Smlouva - část 4 1.25 MB 24.08.2017 00:00:00
Smlouva - příloha č.1 427.77 KB 24.08.2017 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KPMG Česká republika, s.r.o. 00553115 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
KPMG Česká republika, s.r.o. 00553115