Denní stacionář v Bruntále – část. 2 - zdravotnické a sanitární vybavení
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Denní stacionář v Bruntále – část. 2 - zdravotnické a sanitární vybavení
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.01.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
05.12.2017 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je dodávka vybavení interiéru dle přiloženého Rozpočtu část 2. – zdravotnické a sanitární vybavení (Příloha č.:3 ZD). Konkrétní umístění jednotlivých prvků bude dopředu konzultováno a odsouhlaseno investorem. Dodávka vybavení interiéru navazuje na probíhající stavební úpravy objektu Denního stacionáře, ul. Smetanova č. p. 1113/21a, proto přesný termín dodávky a montáže v tomto objektu bude nutné předem odsouhlasit a potvrdit zadavatelem. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií, registrační číslo projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002175, název projektu „Denní stacionář v Bruntále“, kdy má poskytovatel dotace upraveno zadávání veřejných zakázek malého rozsahu vlastním metodickým pokynem.


Datum zahájení zadávacího řízení: 22.11.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/mesto-bruntal-vyzva-a-zadavaci-dokumentace-na-verejnou-zakazku-maleho-rozsahu-quot-denni-stacionar-v-bruntale-cast-2-zdravotnicke-a-sanitarni-vybaveni/d-962884/p1=82373
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.13 MB 08.01.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.36 MB 08.01.2018 00:00:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
LB BOHEMIA, s.r.o. 26224461 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
LB BOHEMIA, s.r.o. 26224461