Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – šikmá střecha S1 a ploché střechy S2-S4
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – šikmá střecha S1 a ploché střechy S2-S4
Identifikátor veřejné zakázky
P18V00000006
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.01.2018 00:00:00
Lhůta pro podání nabídek
09.01.2018 09:00:00
Stručný popis předmětu
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy zastřešení Městského divadla Bruntál – šikmá střecha S1 a ploché střechy S2-S4“, podle předané realizační projektové dokumentace z listopadu 2013 (II. etapa) a z prosince 2016 (III. etapa), zpracované projektantem: W.H.A systém, s.r.o., Uničovská 52, 787 01 Šumperk, a dle zhotovitelem oceněného a přiloženého položkového výkazu výměr.


Datum zahájení zadávacího řízení: 12.12.2017

Další informace: http://www.mubruntal.cz/stavebni-upravy-zastreseni-mestskeho-divadla-bruntal-sikma-strecha-s1-a-ploche-strechy-s2-s4/ds-45195/p1=82984
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 994/20
79201, Bruntál
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
-
Kontaktní údaje
-
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892-Archiv
DIČ
-
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
220214
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892-Archiv

Dokumenty

Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 1.06 MB 22.01.2018 00:00:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 18.94 MB 22.01.2018 00:00:00
Smlouva - zveřejnění 123.80 KB 12.09.2018 13:48:15
Dodatek č. 1 - zveřejnění 124.03 KB 12.09.2018 13:48:15


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Rudolf Krajča 41422074 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Rudolf Krajča 41422074