Profil zadavatele
Moravskoslezský kraj

Zadavatel

Název zadavatele
Moravskoslezský kraj
IČO
70890692
DIČ
CZ70890692
Poštovní adresa
28. října 2771/117
702 00, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2020-007693
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/70890692
Web (URL) zadavatele
http://www.msk.cz/
Neaktivní profily
https://msk.ezak.cz/profile_display_2.html Aktivní Profil NEN: https://nen.nipez.cz/profil/MSK

Přehled veřejných zakázek